torsdag 23. september 2010

Syke kvinner lever lengst

Innlegget er trykket etter oppdrag om leder fra Media Planet i bladet "Kvinnens helse" tidligere i høst.

Kvinner har høyest sykefravær, opplyste Statistisk Sentralbyrå forrige høst. Er vi svakere, dobbeltarbeidet eller handler det om en større ansvarsfølelse for egen helse?

“Jeg har vært sykemeldt store deler av svangerskapet,”
sier hun og legger en pakke med tomater i handlekurven. Vi møtes i matbutikken og har ikke sett hverandre på flere måneder. Nå venter hun barn nummer to og gleder seg. Et skår i gleden var måten arbeidsgiver håndterte svangerskapet. Selv om hun jobbet som sykepleier, var det liten forståelse for at forholdene måtte legges til rette for at hun skulle bli i jobb. “Hvis man ikke kan forvente forståelse fra helsevesenet, hvor skal man da gjøre det?” sier hun og rister oppgitt på hodet. Som frisk gravid havnet hun i sykefraværstatistikken.

“Her kan du bare jobbe 8-16. Hvordan du organiserer din hverdag, er ikke vårt anliggende. Vil du ha jobben?” Etter å ha gjennomgått et jobbinterjvu i en større bedrift ble jeg tilbudt stillingen. Jeg sa nei. De anerkjente ikke omsorgsforpliktelsene jeg og mannen min hadde i hjemmet. Siden vi fikk barn under studiene var vi vant til en fleksibilitet som var gull verdt og gevinsten var mye tid til barna. Dette ønsket vi å ta med oss i jobbsammenheng. Stolt og glad fortalte jeg dette på jobbintervjuet. Hun som intervjuet meg ble taus.

Gravide og mødre sykest
Kvinner med barn har høyere sykefravær enn barnløse, viser en undersøkelse publisert av forskeren Birgitta Floderus ved det Karolinska Institutet i Stockholm. Kvinner som jobber heltid stresser mer, sover dårligere og synes at hverdagen er vanskelig. Manglende likestilling og slappe menn får ofte skylden, svært få snakker om forhold på arbeidsplassen.
6 av 10 gravide sykemelder seg. Og hvis en graviditet ikke er en sykdom, hvorfor blir da så mange gravide sykemeldt? Dersom arbeidsgiver ikke ønsker å imøtekomme kvinnen, blir sykemelding eneste løsning. Den blir et uttrykk for en mors omsorg for sitt ufødte barn, siden forholdene på arbeidsplassen ikke er ideelt for barnets utvikling og mors fysiske eller psykiske helse.

Kvinner og arbeid
I følge Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, lurer vi oss selv når vi utelukkende ser på kjønn. Det norske arbeidsmarkedet i seg selv er kjønnssegregert, og kvinner finner seg i yrker der vakter, turnus og ubekvem arbeidstid er en del av hverdagen. I jobber der du hele tiden må stå ansikt til ansikt med kunder eller pasienter og der det er lite rom for å trekke seg tilbake for å slappe av dersom man blir sliten. Bjørgulf Braanen i Klassekampen tror kvinner velger sykefravær når tidsklemma tar dem.

Lever lengst
Det høye sykefraværet kan også skyldes det mange ser som en positiv kvinnelig egenskap. Kvinner har tradisjonelt en lavere terskel for å melde fra om plager og får lettere aksept for sin rolle som syk enn menn. Når menn omsider tar sykdomssymptomer på alvor er det ofte for sent. Denne varsomheten blant kvinner ser ut til å påvirke levealderen, som i følge SSB er 5,5 år høyere enn menns.
Arbeidsgiverne kan derfor klappe oss på skulderen, tilrettelegge og være fornøyde. Ikke bare lever vi lengst – vi har også høyest utdanningsnivå i Norge i dag.

Tips
!

Jobb redusert! Når besteforeldrene våre kunne klare seg på en inntekt, kan vi klare oss med to deltidsstillinger. Ved at begge foreldre går ned i redusert stilling vil det frigjøres mer tid til venner og familie. Dette er bra for helsa.

Ikke press deg selv til jobb når sykdommen tar deg. Det finnes mange som ligger på kirkegården som har vært uerstattelig på jobb. Når du er syk, er det alltid en som kan erstatte deg, men ingen kan erstatte en mor eller far.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar